Ostatnie publikacje

Instytut Nowej Europy

Fundacja Instytut Nowej Europy to organizacja pozarządowa prowadząca działalność analityczną i badawczą w obszarze gospodarki, polityki oraz systemu prawnego, zarówno w kontekście krajowym, europejskim jak i międzynarodowym. Nasza działalność ma na celu merytoryczne wspieranie procesów, podejmowania strategicznych dla Państwa decyzji, przygotowywanie propozycji rozwiązań, zarówno w formie postulatów do realizacji przez podmioty prywatne oraz Państwo jak i przygotowywanie konkretnych rozwiązań legislacyjnych i uczestniczenie w procesie wcielania ich w życie.

Instytut Nowej Europy ma za zadanie przygotowywać raporty, analizy, komentarze i propozycje rozwiązań legislacyjnych dotyczące najistotniejszych dla Państwa i gospodarki obszarów takich jak:

  • innowacje,
  • system podatkowy,
  • regulacje gospodarcze,
  • infrastruktura,
  • transport,
  • nowe technologie,
  • sprawy europejskie,
  • stosunki i bezpieczeństwo międzynarodowe.

Wspieranie rozwoju gospodarczego kraju

Prowadzenie działań na rzecz podnoszenia świadomości prawnej obywateli

Wspieranie rozwoju naukowego i kulturowego kraju