Na temat wyzwań gospodarczych dla Europy w nadchodzących latach wypowiada się dla Instytutu Nowej Europy dr Artur Bartoszewicz, ekspert w zakresie polityki publicznej, wykładowca na Warszawskiej SGH.

Programy

01

Europa

Analizy i komentarze poświęcone integracji europejskiej oraz miejscu Europy na politycznej i gospodarczej mapie świata.

Dyrektor Programu

02

Bezpieczeństwo

Opracowania z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego poszczególnych państw, ze szczególnym uwzględnieniem roli NATO.

Dyrektor Programu

03

Indo-Pacyfik

Przegląd sytuacji polityczno- gospodarczej w regionie, stanu rywalizacji USA-Chiny oraz polityki UE wobec Chin.

Dyrektor Programu

04

Trójmorze

Analizy i opracowania dotyczące Inicjatywy Trójmorza z uwzględnieniem perspektyw tworzących ją państw.