DEFENDER-Europe 20 Plus – gotowość strategiczna NATO wobec współczesnych zagrożeń