DYPLOMACJA – dr Edward Wąsiewicz | Wizja Nowej Europy