„Konflikty asymetryczne są tak skuteczne jak terroryzm” – rozmowa z prof. Jackiem Knopkiem