Kontekst strategicznej rywalizacji USA i ChRL cz. 1