Nowa strategia kontrwywiadowcza USA

Artykuł w skrócie 1. Nowa Strategia kontrwywiadowcza USA, stawia nacisk na przeciwdziałania zagrożeniom, które zdaniem autorów, znacznie się zmieniły od czasu ostatniej strategii. 2. Nie tylko inne państwa są zagrożeniem dla USA. Wymieniono też ponadnarodowe organizacje przestępcze i podmioty motywowane ideologicznie. 3. Celem ataków są nie tylko agencje rządowe, ale także jednostki amerykańskiej administracji niezwiązane bezpośrednio z bezpieczeństwem państwa.  4. Adwersarze stosują coraz cześciej wyrafinowane zestawy zdolności wywiadowczych przy użyciu nowych technologii.Wskazano na pięć celów Strategii – ochronę państwowej infrastruktury krytycznej, zmniejszenie zagrożenia dla kluczowych łańcuchów dostaw, przeciwdziałanie drenażowi amerykańskiej gospodarki, ochrona instytucji i procesów demokratycznych, przeciwdizałanie operacjom cybernetycznym. W pierwszej połowie lutego 2020 roku Narodowe Centrum Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa (NCSC) podległe pod Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego (DNI) opublikowało Strategię kontrwywiadowczą USA na lata 2020-2022. Przedstawia ona, zdaniem autorów, nowe podejście do kontrwywiadu w celu przeciwdziałania zagrożeniom, które znacznie się zmieniły od czasu ostatniej strategii w 2016 roku. Jak powiedział dyrektor NCSC William Evanina – ,,Dzisiejsza strategia stanowi zmianę paradygmatu w reagowaniu na zagrożenia związane z obcym wywiadem jako narodem. Podczas gdy poprzednie strategie kontrwywiadu klasyfikowały zagrożenie przez naszych największych przeciwników z obcych państw narodowych, ta koncentruje się na pięciu kluczowych obszarach, w których zagraniczne jednostki wywiadowcze uderzają nas najmocniej i gdzie musimy poświęcić większą uwagę – infrastruktura krytyczna, kluczowe łańcuchy dostaw USA, gospodarka, amerykańskie instytucje demokratyczne oraz operacje cybernetyczne i techniczne”[1]. Jak zauważają analitycy DNI zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych ze strony zagranicznych podmiotów wywiadowczych (rozumianych szeroko, … Czytaj dalej Nowa strategia kontrwywiadowcza USA