Ostatnie publikacje

Instytut Nowej Europy

Doradczo-analityczna organizacja pozarządowa, działająca w obszarze polityki międzynarodowej, gospodarki i bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Instytut wspiera decydentów politycznych poprzez przedstawianie im opinii eksperckich, a także tworzy platformy wymiany myśli akademikom, publicystom i komentatorom. Aktywne uczestnictwo organizacji w debacie publicznej wyrażane jest publikacją raportów, pogłębionych analiz i wywiadów ze specjalistami. 

W ramach Instytutu funkcjonują obecnie programy poświęcone integracji europejskiej, bezpieczeństwu międzynarodowemu oraz Indo-Pacyfikowi.

Wspieranie rozwoju gospodarczego kraju

Prowadzenie działań na rzecz podnoszenia świadomości prawnej obywateli

Wspieranie rozwoju naukowego i kulturowego kraju