SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE – dr Leslie Lenkowsky | Wizja Nowej Europy