Zagrożenie terrorystyczne w Republice Francuskiej – analiza źródeł i wywiady eksperckie cz. 1