Zagrożenie terrorystyczne w Republice Francuskiej – analiza źródeł i wywiady eksperckie cz. 2

Wywiady zostały przeprowadzone w dniach 2 – 4 grudnia 2019 roku podczas kwerendy naukowej w Republice Francuskiej. Marc Hecker jest doktorem nauk politycznych na Université Panthéon-Sorbonne oraz ekspertem we Francuskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Institut français des relations internationales – IFRI). Zdobył wykształcenie w Instytucie Studiów Politycznych w Strasburgu oraz na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Université Panthéon-Sorbonne, spędził także rok w Trinity College Dublin. Przez kilka lat prowadził kursy w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences Po) pt. „Terroryzm i wojny asymetryczne”. Tematyką terroryzmu i stosunków międzynarodowych zajmuje się od 2004 roku. Jest autorem kilkunastu książek, głównie o tematyce bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych. Stale publikuje artykuły we francuskich i zagranicznych czasopismach. Jest również korespondentem największych francuskich, niemieckich i amerykańskich periodyków („Commentaire”, „Etudes”, „Internationale Politik”, „Policy Review” itp.) oraz gazet („Le Monde”, „Le Figaro”, „LesEchos”, „Liberation” itp.). Jest dyrektorem ds. publikacji w IFRI i redaktorem naczelnym czasopisma „Politique étrangère”. Jego główne zainteresowania badawcze to: terroryzm: Internet i radykalizacja, komunikacja i konflikty, konsekwencje konfliktu izraelsko-palestyńskiego we Francji. René-Georges Querry – nazywany „Jo” Querry – jest byłym komisarzem policji, który zajmował się m.in. rozpracowywaniem grup przestępczych, walką z terroryzmem oraz ochroną najważniejszych państwowych oficjeli. Był „Monsieur Sécurité” – osobą odpowiedzialną za cały system bezpieczeństwa w Republice Francuskiej podczas mistrzostw świata w piłce nożnej w 1998 roku. Kierował Jednostką Koordynacyjną ds. Zwalczania Terroryzmu (UCLAT) w latach 1983 – 1992, był szefem międzynarodowej współpracy policji oraz dyrektorem ds. bezpieczeństwa … Czytaj dalej Zagrożenie terrorystyczne w Republice Francuskiej – analiza źródeł i wywiady eksperckie cz. 2