Zagrożenie terrorystyczne w Republice Francuskiej – analiza źródeł i wywiady eksperckie cz. 1

Tekst zostały przygotowany we współpracy z dwoma niezależnymi ekspertami z Republiki Francuskiej, zajmującymi się tematyką bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, oraz na podstawie analizy francuskich źródeł. Badania były prowadzone od listopada 2015 r., do listopada 2019 r. Ostatnia kwerenda naukowa we Francji została przeprowadzona w dniach 28.11 – 5.12.2019 r. Wstęp Mając na uwadze współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz narodowego, istotne jest określenie zjawiska, z którym przychodzi nam się zmagać. Terroryzm jest formą walki stosowaną od przeszło 2000 lat i charakteryzuje się nagłym działaniem mającym na celu wywołanie destabilizacji atakowanego podmiotu. Jego transformacje oraz rozwój spowodowały, że jest współcześnie największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Ma on niebagatelny wpływ na funkcjonowanie rządów, organizacji i społeczeństw, powodując globalną dezintegrację, której obecnie żaden z powołanych do tego podmiotów nie może zatrzymać lub kontrolować. Mimo że z terroryzmem w różnej formie i o zmiennym nasileniu zmagają się prawie wszystkie kraje na świecie, nie zostało określone, w jaki faktyczny oraz racjonalny sposób powstrzymać i wyeliminować jego ekspansję na inne państwa. Terroryzm o charakterze międzynarodowym jest współcześnie zagrożeniem dla całego świata, a charakteryzują go asymetryczne konflikty, które wybuchły na początku XII wieku[1]. Miały one wpływ na działania podejmowane przez grupy nacjonalistyczne oraz ekstremistyczne, które zaczęły rościć prawa do określonych przywilejów lub podmiotów. Interwencje zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Afryce spowodowały rozwój struktur organizacji terrorystycznych, a tym samym ich aktywizację. Grupy zaczęły dokonywać ataków nie tylko na terytorium konfliktów, ale także w państwach, które uczestniczyły w działaniach wojennych, oraz w państwach sojuszniczych, tworząc swego rodzaju strategię działań terrorystycznych. … Czytaj dalej Zagrożenie terrorystyczne w Republice Francuskiej – analiza źródeł i wywiady eksperckie cz. 1