Instytut Nowej Europy

Instytut Nowej Europy jest ośrodkiem badawczym (think tankiem) prowadzącym działalność analityczną w zakresie polityki międzynarodowej, gospodarki, bezpieczeństwa oraz nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem procesu integracji europejskiej i roli Polski w tym procesie.

Misją Instytutu jest tworzenie merytorycznych podstaw i animowanie dyskusji o przyszłości Europy w zmieniającym się ładzie światowym oraz globalnym wyścigu technologicznym; wzmocnienie i usprawnianie instytucji krajowych oraz unijnych; a także oddziaływanie na kształt i kierunek polskiej polityki europejskiej i zagranicznej. Nieodłącznym elementem tej misji jest podnoszenie świadomości społecznej o procesach zachodzących w integrującej się Europie.

INE realizuje swoją misję poprzez kreowanie nowych rozwiązań dla polityk publicznych, tworzenie platformy wymiany myśli dla naukowców, publicystów i komentatorów, a także zwiększanie dostępu społeczeństwa do wiedzy eksperckiej.

Publikujemy raporty, pogłębione analizy eksperckie, jak również komentarze bieżące. Tworzymy centra kompetencji oraz programy analityczno-badawcze (Europa, Indo-Pacyfik, Bezpieczeństwo, Trójmorze). Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi ośrodkami eksperckimi.

GŁÓWNE OBSZARY AKTYWNOŚCI

GOSPODARKA I TECHNOLOGIA

 • Ekonomia
 • Transformacja cyfrowa
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Transformacja klimatyczna

POLITYKA MIĘDZYNARODOWA

 • Instytucje europejskie
 • Bezpieczeństwo globalne i obronność
 • Indo-Pacyfik
 • Trójmorze

PRAWO I SPOŁECZEŃSTWO

 • Edukacja
 • Przedsiębiorczość
 • Etyka w technologii
 • Dyskurs medialny
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE