Wolontariusze

Wolontariusze INE stanowią ważną część naszego zespołu. Dzięki ich energii, pomysłowości i zaangażowaniu możliwe jest realizowanie wielu ważnych dla Instytutu projektów.

Mateusz Bajor

Student I roku studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej. Jego zainteresowania badawcze obejmują region postsowiecki oraz powstałą na skutek transformacji gospodarczej oligarchię. Prywatnie ceni sobie podróże po Europie Środkowo-Wschodniej. Był zaangażowany w organizację konferencji INE pt. ,,The Three Seas Initiative’s Role in Transforming Europe”.

Dawid Mliczek

Student studiów licencjackich na kierunku International Social and Political Studies na University College London, ze specjalizacją w stosunkach międzynarodowych i arabistyce.

Studiował również na American University of Beirut w Libanie. Jego zainteresowania badawcze obejmują politykę migracyjną UE i stosunki międzynarodowe Bliskiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem polityki energetycznej Lewantu.

Jowita Kołodziej

Studentka V roku prawa i II roku stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Wiceprzewodnicząca i Sekretarz lubelskiego przedstawicielstwa Forum Młodych Dyplomatów. Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. tematykę praw człowieka oraz obszar Europy Zachodniej, w szczególności krajów Beneluksu.

Michał Szcześniewski

Student stosunków międzynarodowych w Collegium Civitas. Tłumacz języka angielskiego, redaktor i konsultant prostego języka. Dla INE monitoruje prasę oraz przeprowadza wywiady z ekspertami. Jego zainteresowania obejmują stosunki polsko-ukraińskie oraz sytuację społeczno-gospodarczą obszaru poradzieckiego.

Ksawery Stawiński

Absolwent socjologii i antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania badawcze obejmują proces autonomizacji Unii Europejskiej oraz politykę zagraniczną Polski, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa. Jako wolontariusz INE zajmuje się ogólną pomocą w działaniu organizacji.

Zuzanna Cichowska

Absolwentka germanistyki i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła roczne stypendium na Uniwersytecie w Kolonii. Obecnie jest słuchaczką Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie. Członkini Women in International Security Poland. Obecnie redaktorka w serwisie 300Gospodarka.pl. Jej zainteresowania obejmują politykę klimatyczną i bezpieczeństwa, głównie w kontekście Republiki Federalnej Niemiec.

Adam Jankowski

Student stosunków międzynarodowych oraz wschodoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania skupiają się głównie na kwestiach geopolitycznych związanych z obszarem postradzieckim, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy, Azji Centralnej oraz Kaukazu.

Edyta Pytlińska

Studentka V roku prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Jej zainteresowania dotyczą głównie prawa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem roli sportu w tej dziedzinie. Tematem pracy magisterskiej Edyty jest problematyka dopingu w sporcie w świetle prawa międzynarodowego. W INE zajmuje się transkrypcją i tłumaczeniem publikacji, a także tworzeniem autorskich tekstów w oparciu o aktualną sytuację polityczną, społeczną i prawną państw.

Piotr Gawrycki

Student II stopnia stosunków międzynarodowych na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania naukowe skupia wokół obszaru postradzieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Mołdawii, państw nieuznawanych i mniejszości narodowych. W ramach INE pomaga przy obsłudze social mediów.

Paweł Gawryluk

Student stosunków międzynarodowych na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki Inicjatywy Pasa i Szlaku, polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej oraz zagadnień postkolonializmu i neokolonializmu. W ramach INE przygotowuje notatki z konferencji oraz wydarzeń międzynarodowych.

Mikołaj Woźniak

Student stosunków międzynarodowych II stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki zagranicznej współczesnych mocarstw, ich wpływu na obecne stosunki międzynarodowe oraz rozwoju systemu międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny. W ramach INE zajmuje się przygotowywaniem notatek i robieniem researchu dla ekspertów oraz pisaniem własnych analiz.

Patrycja Mizera

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku geologia na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr. Współpracowniczka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Autorka skryptów do podcastów z serii ,,Komentarz w Podróży” na kanale Podróż bez Paszportu.

Bartosz Krawiec

Student II roku bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Szczególnym zainteresowaniem obejmuje sprawy związane z militariami, wojskowością oraz teoriami geopolitycznymi, a także strategią. W INE zajmuje się przygotowywaniem notatek, a także opisów do filmów na YouTube.