Zarząd Fundacji

Zarząd odpowiada za działalność operacyjną Instytutu, komunikację wewnętrzną pomiędzy poszczególnymi organami oraz zewnętrzną.

ŁUKASZ KOBIERSKI

Prezes Zarządu

Stypendysta szkoleń z zakresu bezpieczeństwa na Daniel Morgan Graduate School of National Security Waszyngtonie, ekspert od stosunków międzynarodowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Praktykant m.in. w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON oraz Departamencie Analiz Strategicznych BBN.

ADAM MARTOFEL

Wiceprezes Zarządu

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Autor artykułów i wystąpień naukowych związanych z tematyką bliskowschodnią oraz cyberbezpieczeństwem.

Rada Programowa

Rada Programowa jest organem statutowym, który odpowiada za kierunek działań Instytutu, reprezentuje oficjalne stanowisko oraz stanowi wysokopoziomowe zaplecze merytoryczne INE. Rada Programowa obejmuje tematycznie 2 dziedziny: polityka publiczna (ekonomia, innowacje) oraz stosunki międzynarodowe.

DR ARTUR BARTOSZEWICZ

Przewodniczący Rady Programowej

Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w dziedzinie polityki publicznej, w tym m. in. strategii państwa i gospodarki. Ekspert NCBR oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

DR AGNIESZKA BRYC

Członek Rady Programowej

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, w specjalności stosunki międzynarodowe. Zainteresowania badawcze skupia na problematyce krajów poradzieckich, a także bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu.

AURELIUSZ GÓRSKI

Członek Rady Programowej

Dyrektor Zarządzający Cambridge Innovation Center, lider Grupy Smart City w ramach Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji. Ekspert od ekosystemów innowacji.

ROBERT KROPLEWSKI

Członek Rady Programowej

Prawnik, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Ekspert w zakresie polityki AI i etyki w Komisji Europejskiej, Radzie Europy, OECD, UNESCO i GPAI.
DR HAB. WIESŁAW LIZAK

Członek Rady Programowej

Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w dziedzinie polityki publicznej, w tym m. in. strategii państwa i gospodarki. Ekspert NCBR oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

MAREK OKULARCZYK

Członek Rady Programowej

Menedżer firmy technologicznej. Ekspert Smart City oraz autor artykułów i opracowań w tej dziedzinie, doktorant w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

DR AGNIESZKA ROGOZIŃSKA

Członek Rady Programowej

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Sekretarz redakcji czasopism „Polityka i Bezpieczeństwo” oraz „Niepodległość: czasopismo poświęcone najnowszej historii Polski”.  Zainteresowania badawcze koncentruje na problematyce bezpieczeństwa.

DARIUSZ WERSCHNER

Członek Rady Programowej

Prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych. Reprezentuje branżę dronową współpracując z licznymi instytucjami publicznymi. Moderator i ambasador polskiej myśli technicznej za granicą.

Eksperci

Ekspertami Instytutu są specjaliści z różnych dziedzin, m.in. bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, ekonomii, dyplomacji publicznej i stosunków międzynarodowych. Rezultatem ich pracy analityczno-badawczej są analizy, artykuły i opracowania dostępne w zakładce „Publikacje”, a także publikowane w mediach społecznościowych INE.

KATARZYNA BARAN

Koordynator Projektów

Pracownik w Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, w tym jako ekspert w Centrum Polityk Publicznych. Doktoryzuje się na Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Główne obszary badawcze to zarządzanie publiczne i polityki publiczne. Obecnie zaangażowana w identyfikacje polskiego modelu zarządzania sektorem publicznym.

AGATA KAŁAMUCKA

Koordynator Projektów

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Specjalizuje się w wykorzystaniu metod ilościowych w zagadnieniach społecznych, a szczególnie demograficznych.

MACIEJ BUKOWSKI

Ekspert

Doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent l’École de Droit de la Sorbonne i Cornell Law School. Ekspert w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

MAŁGORZATA CICHY

Ekspert

Magister Filologii Angielskiej oraz Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w bezpieczeństwie międzynarodowym, jej główne zainteresowania to konflikty zbrojne, zjawisko współczesnego terroryzmu międzynarodowego, Bliski Wschód i zaangażowanie państw zachodnich oraz Rosji w tym regionie, a także relacje transatlantyckie.

KATARZYNA DOMAGAŁA

Ekspert

Doktorantka w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują tematy takie jak partie polityczne, formacja koalicji w modelu westminsterskim oraz federalizm na Bałkanach.

TOMASZ GRZYWACZEWSKI

Ekspert

Reporter, pisarz i analityk specjalizujący się w Europie Środkowej i Wschodniej. Autor m.in. książek „Granice marzeń. O państwach nieuznawanych” (nagroda Magellana 2018 r.), „Życie i śmierć na Drodze Umarłych” i „Przez dziki Wschód”. Współtwórca filmu dokumentalnego „Cienie Imperium”. Były redaktor naczelny magazynu „Koncept”. Członek The Explorers Club.

DAWID LENIK

Ekspert

Absolwent ISM UW oraz Daniel Morgan Graduate School of National Security w Waszyngtonie. Doświadczenie w sprawach międzynarodowych, tworzeniu analiz i organizacji spotkań zdobywał m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz podczas działalności studenckiej.

DR ALEKSANDER OLECH

Dyrektor Programu Bezpieczeństwa UE

Dyrektor Programu Bezpieczeństwa Europejskiego w Instytucie Nowej Europy. Doktor nauk o bezpieczeństwie. Specjalista z zakresu bezpieczeństwa i relacji międzynarodowych. Doświadczenie badawcze zdobywał m.in. na Université Jean Moulin III w Lyonie, Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Pradze oraz Instytucie Wspierania Pokoju i Zarządzania Konfliktami w Wiedniu. Stypendysta OSCE & UNODA Peace and Security oraz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Jego główne zainteresowania badawcze to terroryzm, międzynarodowa współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Europie Wschodniej oraz rola NATO i UE w środowisku zagrożeń hybrydowych.

PAWEŁ PASZAK

Dyrektor Programu Indo-Pacyfik

Dyrektor Programu Indo-Pacyfik w Instytucie Nowej Europy (INE) oraz współautor programu China Monitor dla Warsaw Institute. Absolwent stosunków międzynarodowych (spec. Wschodnioazjatycka) na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendysta University of Kent (W. Brytania) i Hainan University (ChRL). Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuki Wojennej oraz uczestnik projektów badawczych Ministerstwa Obrony Narodowej. Obszary badawcze obejmują politykę zagraniczną ChRL oraz strategiczną rywalizację Chiny-USA w regionie Indo-Pacyfiku.

MIESZKO RAJKIEWICZ

Ekspert

Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu polityzacji i globalizacji sportu. Prowadzi badania dotyczące dyplomacji sportowej oraz znaczenia „soft power” we współczesnym sporcie.

TOMASZ SAŃPRUCH

Ekspert

Prezes Fundacji World Business Bridge, wydawca i redaktor naczelny telewizji Capital24.tv. Dyrektor Instytutu Wiedzy i Biznesu Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Ekspertem ds. handlu międzynarodowego, mediów, digital i content marketingu. Dziennikarz ekonomiczny i producent programów telewizyjnych.

DR JOANNA SIEKIERA

Ekspert

Prawnik międzynarodowy, doktor nauk społecznych, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bergen w Norwegii. Była stypendystką rządu Nowej Zelandii na Uniwersytecie Victorii w Wellington, niemieckiego Institute of Cultural Diplomacy, francuskiego Institut de relations internationales et stratégiques. Uzyskała certyfikaty Rosyjskiej Szkoły Prawa Humanitarnego, UN CIMIC Training School oraz NATO Stability Policing Centre of Excellence.

PIOTR SOSNOWSKI

Ekspert

Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, Stypendysta programu Erasmus na Helmut Schmidt Universität Bundeswehr w Hamburg oraz szkolenia na EGE University Izmir. Doświadczenie zdobywał także w Ministerstwie Obrony Narodowej. Organizator konferencji naukowych oraz autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego.

COSMIN TIMOFTE

Ekspert

Absolwent Politics and Intelligence Studies na Aberyswyth University i International Security na University of Warwick. W trakcie studiów licencjackich wziął udział w programie wymiany studenckiej i spędził semestr ucząc się w USA. Wziął też udział w projekcie analitycznym dot. narracji medialnych wokół Brexitu w Wielkiej Brytanii i Rumunii. Jego zainteresowania  obejmują bliskowschodnie konflikty zbrojne, dezinformację, kontrterroryzm, oraz kwestie wywiadowcze.

FILIP URBAŃSKI

Ekspert

Absolwent stosunków międzynarodowych w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW (2015 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW. Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Zainteresowania badawcze: polityka zagraniczna Polski i Białorusi, Europa Wschodnia.

Członkowie zespołu

Członkowie zespołu INE piszą własne analizy, jak również pomagają ekspertom w tworzeniu ich opracowań poprzez research i wyszukiwanie informacji. Zbierają oni również dane do map tworzonych przez Instytut i biorą czynny udział w innych zadań, w zależności od realizowanych projektów.

KLAUDIA BADZYŃSKA

Studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze to bezpieczeństwo międzynarodowe, konflikty zbrojne obejmujące obszar Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów na tle etnicznym.

JĘDRZEJ BŁASZCZAK

Student piątego roku prawa na Uniwersytecie Śląskim, gdzie obecnie kończy pracę magisterską dotyczącą dyplomacji pomiędzy Polską a jej sąsiadami. Jego badania koncentrują się na państwach Partnerstwa Wschodniego i na temacie naruszeń praw człowieka, które dotykają członków mniejszości narodowych.

KAROLINA FABIRKIEWICZ

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku International Relations and Development Studies na SOAS University of London oraz aktualna studentka na kierunku LLM Public International Law na City University of London. Jej zainteresowania obejmują prawnomiędzynarodowe aspekty stosunków międzynarodowych, prawa człowieka, migracje oraz dyplomację.

SOFIA GRAZIANO

Sofia Graziano jest absolwentką stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Była studentką wymiany na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Jest zapisana na LLM z prawa międzynarodowego i europejskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestniczy w prowadzonych przez studentów blogach dotyczących spraw międzynarodowych. Jej zainteresowania to polityka UE, prawa człowieka oraz migracje.

MARIANA HELYSH

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie kontynuuje ten kierunek na studiach II stopnia na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania badawcze obejmują politykę państw Europy Wschodniej oraz Azji Południowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społeczno-politycznej w Birmie. Swoje badania prowadzi pod kątem ochrony praw człowieka, dezinformacji i konfliktów etnicznych.

AGNIESZKA HOMAŃSKA

Studentka drugiego roku stosunków międzynarodowych i trzeciego roku lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania obejmują polityką zagraniczną, służbą dyplomatyczną, współczesne procesy integracyjne oraz rolę i dystrybucję języków obcych w polityce i społeczeństwie.

LENA ANNA KUKLIŃSKA

Absolwentka prawa globalnego na Uniwersytecie w Tilburgu, studentka prawa nowych technologii i własności intelektualnej na Uniwersytecie w Getyndze. Edytorka dla Dublin Law and Politics Review. Korepetytorka z języka angielskiego i prawa. Jej zainteresowania koncentrują się na prawie międzynarodowym i porównawczym, polityce europejskiej, historii, marketingu, nauce języków obcych, podróżach i sztuce.

MARIA PIĄTEK

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku europeistyka w Centrum Europejskim UW oraz studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze to procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, dyplomacja, rozwój technologiczny oraz geopolityka.

LEON PIŃCZAK

Bipatryda, student studiów drugiego stopnia stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim – na specjalizacji Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne. Członek uniwersyteckiego Koła Analiz Międzynarodowych. Głównym obszarem zainteresowań badawczych są relacje państw na poradzieckiej przestrzeni. Rozpowszechnianie wiedzy o zjawisku dezinformacji jako narzędziu wojny hybrydowej uważa za priorytetową kwestię względem zwiększania świadomości społecznej. Interesuje się polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej oraz śledzeniem działań mających poprawić wizerunek państwa rosyjskiego na międzynarodowej arenie.

MONIKA POPRAWA

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie studentka na II roku studiów magisterskich na tym samym kierunku na specjalności: Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne. Zainteresowania kieruje na obszar technologii kosmicznych (głównie problematyki militaryzacji i komercjalizacji, czy także rywalizacji państw w przestrzeni kosmicznej). Ponadto interesuje się również cyberterroryzmem, terroryzmem, współczesnymi konfliktami zbrojnymi i bezpieczeństwem energetycznym.

KAROLINA SIEKIERKA

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalizacji Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne. Podczas studiów uczestniczyła w wymianach studenckich z Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) oraz Institut d’Etudes Politique de Paris (Sciences Po Paris). Jej zainteresowania badawcze obejmują prawa człowieka, konflikty zbrojne oraz wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo międzynarodowe. Zaangażowana w działalność organizacji studenckich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Sciences Po.

JAN SOBIERAJ

Absolwent politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a obecnie student drugiego stopnia stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania badawcze podzielone są między sytuację społeczno-polityczną państw obszaru Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji, a politykę wewnętrzną Polski oraz polską politykę wschodnią. Aktualnie swoje badania prowadzi w zakresie sektora energetycznego Rosji oraz jej relacji z UE. Zajmuje się także edytowaniem tekstów naukowych.

PATRYK SZCZOTKA

Absolwent filologii dalekowschodniej ze specjalnością chińską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz student kierunku double degree China and International Relations na Aalborg University oraz University of International Relations (国际关系学院) w Pekinie. Jego zainteresowania naukowe to relacje polityczne i gospodarcze UE-ChRL oraz dyplomacja.

Rada Fundacji – Nadzorcza

Rada Nadzorcza Fundacji jest organem statutowym mającym na celu kontrolę merytoryczną i finansową działalności Fundacji, w tym zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z tychże działań.

JULIAN ROMUALD ŻELAZNOWSKI

Przewodniczący Rady

Doradca w zakresie gospodarki, technologii i zarządzania strategicznego pracujący przy polskich i międzynarodowych projektach. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

KAMIL ALAN FELKA

Członek Rady

Absolwent MBA oraz Akademii Obrony Narodowej. Zawodowo związany z przemysłem zbrojeniowym. Członek Rady Instytutu Nowej Europy.

MICHAŁ TOMASZ MASIOR

Członek Rady

Adwokat, członek Centrum Badań Procesu Legislacyjnego na Uczelni Łazarskiego, absolwent ekonomii w SGH.

Czym się zajmujemy?

Innowacje

 • Przyszłość administracji publicznej
 • Efektywna współpraca pomiędzy ministerstwami
 • Polityka innowacyjna
 • Polityka przemysłowa
 • Cyfryzacja kraju
 • Podnoszenie wiedzy ekonomicznej obywateli
 • Smart City

Stosunki i bezpieczeństwo międzynarodowe

 • Infrastruktura i geopolityka

 • Sprawy europejskie

 • Trójmorze
 • Bliski Wschód
 • Wschód (tereny dawnego ZSRR)
 • Wzmacnianie bezpieczeństwa Polski

Prawo, podatki i społeczeństwo

 • System podatkowy
 • Regulacje gospodarcze
 • Analiza legislacji i monitoring życia publicznego
 • Promocja zrównoważonego rozwoju
 • Wspieranie rozwoju kulturowego kraju
 • Działania na rzecz rodziny