Ludzie

Instytut Nowej Europy tworzy Zarząd, Rada Programowa, Eksperci oraz Rada Fundacji. Zespół Instytutu prowadzi działania w Warszawie, Waszyngtonie i Kairze.

Zarząd Fundacji

Zarząd odpowiada za działalność operacyjną Instytutu, komunikację wewnętrzną pomiędzy poszczególnymi organami oraz zewnętrzną.

Łukasz Kobierski

Prezes Zarządu

Stypendysta szkoleń z zakresu bezpieczeństwa na Daniel Morgan Graduate School of National Security Waszyngtonie, ekspert od stosunków międzynarodowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Praktykant m.in. w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON oraz Departamencie Analiz Strategicznych BBN.

Adam Martofel

Wiceprezes Zarządu

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Autor artykułów i wystąpień naukowych związanych z tematyką bliskowschodnią oraz cyberbezpieczeństwem.

Rada Programowa

Rada Programowa jest organem statutowym, który odpowiada za kierunek działań Instytutu, reprezentuje oficjalne stanowisko oraz stanowi wysokopoziomowe zaplecze merytoryczne INE. Rada Programowa obejmuje tematycznie 2 dziedziny: polityka publiczna (ekonomia, innowacje) oraz stosunki międzynarodowe.

dr Artur Bartoszewicz

Przewodniczący Rady Programowej

Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w dziedzinie polityki publicznej, w tym m. in. strategii państwa i gospodarki. Ekspert NCBR oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dr hab. Wiesław Lizak

Członek Rady Programowej

Doktor habilitowany nauk społecznych, autor licznych publikacji oraz organizator konferencji naukowych w temacie regionu Afryki i Bliskiego Wchodu.

dr Agnieszka Rogozińska

Członek Rady Programowej

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Sekretarz redakcji czasopism „Polityka i Bezpieczeństwo” oraz „Niepodległość: czasopismo poświęcone najnowszej historii Polski”.  Zainteresowania badawcze koncentruje na problematyce bezpieczeństwa.

Marek Okularczyk

Członek Rady Programowej

Menedżer firmy technologicznej. Ekspert Smart City oraz autor artykułów i opracowań w tej dziedzinie, doktorant w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Dr Agnieszka Bryc

Członek Rady Programowej

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, w specjalności stosunki międzynarodowe. Zainteresowania badawcze skupia na problematyce krajów poradzieckich, a także bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu.

Aureliusz Górski

Członek Rady Programowej

Dyrektor Zarządzający Cambridge Innovation Center, lider Grupy Smart City w ramach Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji. Ekspert od ekosystemów innowacji.

Dariusz Werschner

Członek Rady Programowej

Prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych. Reprezentuje branżę dronową współpracując z licznymi instytucjami publicznymi. Moderator i ambasador polskiej myśli technicznej za granicą.

Eksperci

Ekspertami Instytutu są specjaliści z różnych dziedzin, m.in. bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, ekonomii, dyplomacji publicznej i stosunków międzynarodowych. Rezultatem ich pracy analityczno-badawczej są analizy, artykuły i opracowania dostępne w zakładce „Publikacje”, a także publikowane w mediach społecznościowych INE.

Katarzyna Baran

Koordynator Projektów

Pracownik w Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, w tym jako ekspert w Centrum Polityk Publicznych. Doktoryzuje się na Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Główne obszary badawcze to zarządzanie publiczne i polityki publiczne. Obecnie zaangażowana w identyfikacje polskiego modelu zarządzania sektorem publicznym.

Agata Justyna Kałamucka

Koordynator Projektów

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Specjalizuje się w wykorzystaniu metod ilościowych w zagadnieniach społecznych, a szczególnie demograficznych.

Katarzyna Domagała

Ekspert

Doktorantka w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują tematy takie jak partie polityczne, formacja koalicji w modelu westminsterskim oraz federalizm na Bałkanach.

Michał Dworski

Ekspert

Działacz społeczny, prawnik i historyk. Doktorant w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zajmujący się polską emigracją polityczną w XX wieku oraz dyplomacją publiczną. Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Dialogu Międzynarodowego, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

Tomasz Grzywaczewski

Ekspert

Reporter, pisarz i analityk specjalizujący się w Europie Środkowej i Wschodniej. Autor m.in. książek „Granice marzeń. O państwach nieuznawanych” (nagroda Magellana 2018 r.), „Życie i śmierć na Drodze Umarłych” i „Przez dziki Wschód”. Współtwórca filmu dokumentalnego „Cienie Imperium”. Były redaktor naczelny magazynu „Koncept”. Członek The Explorers Club.

Andrzej Kochman

Ekspert

Ekonomista w sektorze inwestycyjnym. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Szereg lat oceniał eksportowe projekty inwestycyjne finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat w ramach ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Alan Lis

Ekspert

Dyrektor ds. Analiz i Koordynacji Projektów w Instytucie Nowej Europy. Absolwent dwóch brytyjskich uczelni: Uniwersytetu w Yorku (studia licencjackie) i Uniwersytetu w Warwick (studia magisterskie). W ramach wymiany studenckiej spędził rok na Uniwersytecie w Bergen w Norwegii. Doświadczenie zawodowe zdobył m.in. w Departamencie Studiów Strategicznych KPRM i redakcji Euractiv.pl. Uczestnik tegorocznej edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Zainteresowania badawcze koncentruje na kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzmu i zagrożeń hybrydowych.

Dawid Lenik

Ekspert

Absolwent ISM UW oraz Daniel Morgan Graduate School of National Security w Waszyngtonie. Doświadczenie w sprawach międzynarodowych, tworzeniu analiz i organizacji spotkań zdobywał m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz podczas działalności studenckiej.

Aleksander Ksawery Olech

Ekspert

Dyrektor Programu Bezpieczeństwa Europejskiego w Instytucie Nowej Europy. Specjalista z zakresu bezpieczeństwa i relacji międzynarodowych. Doktorant nauk o bezpieczeństwie na Akademii Sztuki Wojennej. Doświadczenie badawcze zdobywał m.in. na Université Jean Moulin III w Lyonie, Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Pradze oraz Instytucie Wspierania Pokoju i Zarządzania Konfliktami w Wiedniu. Stypendysta OSCE & UNODA Peace and Security oraz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Jego główne zainteresowania badawcze to terroryzm, międzynarodowa współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Europie Wschodniej oraz rola NATO i UE w środowisku zagrożeń hybrydowych.

Paweł Paszak

Ekspert

Dyrektor programu Indo-Pacyfik w Instytucie Nowej Europy (INE) oraz współautor programu China Monitor dla Warsaw Institute. Absolwent stosunków międzynarodowych (spec. Wschodnioazjatycka) na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendysta University of Kent (W. Brytania) i Hainan University (ChRL). Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuki Wojennej oraz uczestnik projektów badawczych Ministerstwa Obrony Narodowej. Obszary badawcze obejmują politykę zagraniczną ChRL oraz strategiczną rywalizację Chiny-USA w regionie Indo-Pacyfiku.

Marek Połoński

Ekspert

Ekspert Defence24 oraz Fundacji Energia dla Europy. Były szef jednego z działów na Portalu Spraw Zagranicznych. Doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Gdyni oraz jako urzędnik sądowy w Lęborku.

Mieszko Rajkiewicz

Ekspert

Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu polityzacji i globalizacji sportu. Prowadzi badania dotyczące dyplomacji sportowej oraz znaczenia „soft power” we współczesnym sporcie.

Tomasz Sańpruch

Ekspert

Prezes Fundacji World Business Bridge, wydawca i redaktor naczelny telewizji Capital24.tv. Dyrektor Instytutu Wiedzy i Biznesu Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Ekspertem ds. handlu międzynarodowego, mediów, digital i content marketingu. Dziennikarz ekonomiczny i producent programów telewizyjnych.

Filip Urbański

Ekspert

Absolwent stosunków międzynarodowych w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW (2015 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW. Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Zainteresowania badawcze: polityka zagraniczna Polski i Białorusi, Europa Wschodnia.

Piotr Sosnowski

Ekspert

Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, Stypendysta programu Erasmus na Helmut Schmidt Universität Bundeswehr w Hamburg oraz szkolenia na EGE University Izmir. Doświadczenie zdobywał także w Ministerstwie Obrony Narodowej. Organizator konferencji naukowych oraz autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego.

Adam Poręba

Specjalista ds. Komunikacji

Prawnik i społecznik. Koordynator projektów o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim takich jak m.in. „Kolegium Liderów Służby Publicznej”, ,,Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro”. Organizator oraz czynny uczestnik wielu konferencji naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako praktykant w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM oraz Biurze Komunikacji i Promocji NIW- CRSO. Obecnie współpracownik Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Zatrudniony w Fundacji Instytut im. Mikołaja Sienickiego. Od najmłodszych lat zainteresowany marketingiem politycznym, stosunkami międzynarodowymi, historią oraz mediami.

Seweryn Stępień

Ekspert

Radca prawny, absolwent UJ, zainteresowania: geopolityka Polski, wschodnia flanka NATO.

Członkowie zespołu

Praktykanci Instytutu piszą własne analizy, jak również pomagają ekspertom w tworzeniu ich opracowań poprzez research i wyszukiwanie informacji. Zbierają oni również dane do map tworzonych przez Instytut i biorą czynny udział w innych zadań, w zależności od realizowanych projektów.

Karolina Hermann

Praktykantka

Filolog języka rosyjskiego. Studentka studiów magisterskich na kierunkach Europeistyka oraz Studia Wschodnie na UW. Uczestniczka wymiany w ramach programu Erasmus+ we Lwowie i w Mińsku. Finalistka Olimpiady projektów społecznych Zwolnieni z Teorii. Zainteresowania dotyczą geopolityki państw byłego bloku wschodniego i występującego tam zjawiska populizmu, a także Kaukazu Południowego, szczególnie Gruzji.

Maria Piątek

Praktykantka

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku europeistyka w Centrum Europejskim UW oraz studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze to procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, dyplomacja, rozwój technologiczny oraz geopolityka.

Jakub Klepek

Praktykant

Student International Politics and Intelligence Studies na Aberystwyth University w Wielkiej Brytanii, wziął również udział w wymianie studenckiej z Bilkent University w Turcji. Ukończył staż w Dowództwie Sił Lądowych NATO w Izmirze, a także staż  w The Counterterrorism Group (CTG). Zainteresowania to kontrterroryzm, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, dyplomacja i języki obce, a także Bliski Wschód – w szczególności zaś Izrael, Syria i Turcja.

Piotr Wójcik

Praktykant

Absolwent studiów licencjackich na kierunku polityka społeczna na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie student stosunków międzynarodowych na UW. Brał udział w licznych projektach, również dotyczących tematyki ponadnarodowej. Zainteresowania badawcze to stosunki międzynarodowe w Europie Środkowo-Wschodniej i na Kaukazie Południowym.

Cosmin Tiomfte

Praktykant

Absolwent Politics and Intelligence Studies na Aberyswyth University i International Security na University of Warwick. W trakcie studiów licencjackich wziął udział w programie wymiany studenckiej i spędził semestr ucząc się w USA. Wziął też udział w projekcie analitycznym dot. narracji medialnych wokół Brexitu w Wielkiej Brytanii i Rumunii. Jego zainteresowania  obejmują bliskowschodnie konflikty zbrojne, dezinformację, kontrterroryzm, oraz kwestie wywiadowcze.

Damian Zych

Praktykant

Absolwent studiów magisterskich na kierunku historia oraz student rosjoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, aktywny członek organizacji studenckich. Zainteresowania badawcze to sytucja społeczno-polityczna Federacji Rosyjskiej, stosunki polsko-rosyjskie oraz rosyjska polityka historyczna.

Rada Fundacji – Nadzorcza

Rada Nadzorcza Fundacji jest organem statutowym mającym na celu kontrolę merytoryczną i finansową działalności Fundacji, w tym zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z tychże działań.

Julian Romuald Żelaznowski

Przewodniczący Rady

Ekspert od polityki publicznej w obszarze gospodarki i technologii. Były przedsiębiorca, analityk i projekt menedżer w Polskim Funduszu Rozwoju i Chmurze Krajowej. Pracował jako doradca Ministra Rozwoju. Członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Absolwent SGH.

Kamil Alan Felka

Członek Rady

Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunkach bezpieczeństwo narodowe oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Project manger w przemyśle zbrojeniowym.

Michał Tomasz Masior

Członek Rady

Adwokat, członek Centrum Badań Procesu Legislacyjnego na Uczelni Łazarskiego, absolwent ekonomii w SGH.

Czym się zajmujemy?

Innowacje

 • Przyszłość administracji publicznej
 • Efektywna współpraca pomiędzy ministerstwami
 • Polityka innowacyjna
 • Polityka przemysłowa
 • Cyfryzacja kraju
 • Podnoszenie wiedzy ekonomicznej obywateli
 • Smart City

Stosunki i bezpieczeństwo międzynarodowe

 • Infrastruktura i geopolityka

 • Sprawy europejskie

 • Trójmorze
 • Bliski Wschód
 • Wschód (tereny dawnego ZSRR)
 • Wzmacnianie bezpieczeństwa Polski

Prawo, podatki i społeczeństwo

 • System podatkowy
 • Regulacje gospodarcze
 • Analiza legislacji i monitoring życia publicznego
 • Promocja zrównoważonego rozwoju
 • Wspieranie rozwoju kulturowego kraju
 • Działania na rzecz rodziny