Ludzie

Instytut Nowej Europy tworzy Zarząd, Rada Programowa, Eksperci oraz Rada Fundacji. Zespół Instytutu prowadzi działania w Warszawie, Waszyngtonie i Kairze.

Zarząd Fundacji

Zarząd odpowiada za działalność operacyjną Instytutu, komunikację wewnętrzną pomiędzy poszczególnymi organami oraz zewnętrzną.

Łukasz Kobierski

Prezes Zarządu

Stypendysta szkoleń z zakresu bezpieczeństwa na Daniel Morgan Graduate School of National Security Waszyngtonie, ekspert od stosunków międzynarodowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Praktykant m.in. w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON oraz Departamencie Analiz Strategicznych BBN.

Adam Martofel

Wiceprezes Zarządu

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Autor artykułów i wystąpień naukowych związanych z tematyką bliskowschodnią oraz cyberbezpieczeństwem.

Rada Programowa

Rada Programowa jest organem statutowym, który odpowiada za kierunek działań Instytutu, reprezentuje oficjalne stanowisko oraz stanowi wysokopoziomowe zaplecze merytoryczne INE. Rada Programowa obejmuje tematycznie 2 dziedziny: polityka publiczna (ekonomia, innowacje) oraz stosunki międzynarodowe.

dr Artur Bartoszewicz

Przewodniczący Rady Programowej

Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w dziedzinie polityki publicznej, w tym m. in. strategii państwa i gospodarki. Ekspert NCBR oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dr hab. Wiesław Lizak

Członek Rady Programowej

Doktor habilitowany nauk społecznych, autor licznych publikacji oraz organizator konferencji naukowych w temacie regionu Afryki i Bliskiego Wchodu.

dr Agnieszka Rogozińska

Członek Rady Programowej

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Sekretarz redakcji czasopism „Polityka i Bezpieczeństwo” oraz „Niepodległość: czasopismo poświęcone najnowszej historii Polski”.  Zainteresowania badawcze koncentruje na problematyce bezpieczeństwa.

Marek Okularczyk

Członek Rady Programowej

Menedżer firmy technologicznej. Ekspert Smart City oraz autor artykułów i opracowań w tej dziedzinie, doktorant w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Dr Agnieszka Bryc

Członek Rady Programowej

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, w specjalności stosunki międzynarodowe. Zainteresowania badawcze skupia na problematyce krajów poradzieckich, a także bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu.

Aureliusz Górski

Członek Rady Programowej

Dyrektor Zarządzający Cambridge Innovation Center, lider Grupy Smart City w ramach Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji. Ekspert od ekosystemów innowacji.

Dariusz Werschner

Członek Rady Programowej

Prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych. Reprezentuje branżę dronową współpracując z licznymi instytucjami publicznymi. Moderator i ambasador polskiej myśli technicznej za granicą.

Eksperci

Ekspertami Instytutu są specjaliści z różnych dziedzin, m.in. bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, ekonomii, dyplomacji publicznej i stosunków międzynarodowych. Rezultatem ich pracy analityczno-badawczej są analizy, artykuły i opracowania dostępne w zakładce „Publikacje”, a także publikowane w mediach społecznościowych INE.

Katarzyna Baran

Koordynator Projektów

Pracownik w Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, w tym jako ekspert w Centrum Polityk Publicznych. Doktoryzuje się na Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Główne obszary badawcze to zarządzanie publiczne i polityki publiczne. Obecnie zaangażowana w identyfikacje polskiego modelu zarządzania sektorem publicznym.

Agata Justyna Kałamucka

Koordynator Projektów

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Specjalizuje się w wykorzystaniu metod ilościowych w zagadnieniach społecznych, a szczególnie demograficznych.

Katarzyna Domagała

Ekspert

Doktorantka w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują tematy takie jak partie polityczne, formacja koalicji w modelu westminsterskim oraz federalizm na Bałkanach.

Michał Dworski

Ekspert

Działacz społeczny, prawnik i historyk. Doktorant w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zajmujący się polską emigracją polityczną w XX wieku oraz dyplomacją publiczną. Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Dialogu Międzynarodowego, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

Tomasz Grzywaczewski

Ekspert

Reporter, pisarz i analityk specjalizujący się w Europie Środkowej i Wschodniej. Autor m.in. książek „Granice marzeń. O państwach nieuznawanych” (nagroda Magellana 2018 r.), „Życie i śmierć na Drodze Umarłych” i „Przez dziki Wschód”. Współtwórca filmu dokumentalnego „Cienie Imperium”. Były redaktor naczelny magazynu „Koncept”. Członek The Explorers Club.

Andrzej Kochman

Ekspert

Ekonomista w sektorze inwestycyjnym. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Szereg lat oceniał eksportowe projekty inwestycyjne finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat w ramach ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Dawid Lenik

Ekspert

Absolwent ISM UW oraz Daniel Morgan Graduate School of National Security w Waszyngtonie. Doświadczenie w sprawach międzynarodowych, tworzeniu analiz i organizacji spotkań zdobywał m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz podczas działalności studenckiej.

Aleksander Ksawery Olech

Dyrektor Programu Bezpieczeństwo Europejskie

Dyrektor Programu Bezpieczeństwa Europejskiego w Instytucie Nowej Europy. Specjalista z zakresu bezpieczeństwa i relacji międzynarodowych. Doktorant nauk o bezpieczeństwie na Akademii Sztuki Wojennej. Doświadczenie badawcze zdobywał m.in. na Université Jean Moulin III w Lyonie, Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Pradze oraz Instytucie Wspierania Pokoju i Zarządzania Konfliktami w Wiedniu. Stypendysta OSCE & UNODA Peace and Security oraz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Jego główne zainteresowania badawcze to terroryzm, międzynarodowa współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Europie Wschodniej oraz rola NATO i UE w środowisku zagrożeń hybrydowych.

Paweł Paszak

Dyrektor Programu Indo-Pacyfik

Dyrektor Programu Indo-Pacyfik w Instytucie Nowej Europy (INE) oraz współautor programu China Monitor dla Warsaw Institute. Absolwent stosunków międzynarodowych (spec. Wschodnioazjatycka) na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendysta University of Kent (W. Brytania) i Hainan University (ChRL). Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuki Wojennej oraz uczestnik projektów badawczych Ministerstwa Obrony Narodowej. Obszary badawcze obejmują politykę zagraniczną ChRL oraz strategiczną rywalizację Chiny-USA w regionie Indo-Pacyfiku.

Marek Połoński

Ekspert

Ekspert Defence24 oraz Fundacji Energia dla Europy. Były szef jednego z działów na Portalu Spraw Zagranicznych. Doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Gdyni oraz jako urzędnik sądowy w Lęborku.

Adam Poręba

Specjalista ds. Komunikacji

Prawnik i społecznik. Koordynator projektów o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim takich jak m.in. „Kolegium Liderów Służby Publicznej”, ,,Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro”. Organizator oraz czynny uczestnik wielu konferencji naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako praktykant w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM oraz Biurze Komunikacji i Promocji NIW- CRSO. Obecnie współpracownik Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Zatrudniony w Fundacji Instytut im. Mikołaja Sienickiego. Od najmłodszych lat zainteresowany marketingiem politycznym, stosunkami międzynarodowymi, historią oraz mediami.

Mieszko Rajkiewicz

Ekspert

Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu polityzacji i globalizacji sportu. Prowadzi badania dotyczące dyplomacji sportowej oraz znaczenia „soft power” we współczesnym sporcie.

Tomasz Sańpruch

Ekspert

Prezes Fundacji World Business Bridge, wydawca i redaktor naczelny telewizji Capital24.tv. Dyrektor Instytutu Wiedzy i Biznesu Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Ekspertem ds. handlu międzynarodowego, mediów, digital i content marketingu. Dziennikarz ekonomiczny i producent programów telewizyjnych.

Piotr Sosnowski

Ekspert

Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, Stypendysta programu Erasmus na Helmut Schmidt Universität Bundeswehr w Hamburg oraz szkolenia na EGE University Izmir. Doświadczenie zdobywał także w Ministerstwie Obrony Narodowej. Organizator konferencji naukowych oraz autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego.

Seweryn Stępień

Ekspert

Radca prawny, absolwent UJ, zainteresowania: geopolityka Polski, wschodnia flanka NATO.

Cosmin Timofte

Ekspert

Absolwent Politics and Intelligence Studies na Aberyswyth University i International Security na University of Warwick. W trakcie studiów licencjackich wziął udział w programie wymiany studenckiej i spędził semestr ucząc się w USA. Wziął też udział w projekcie analitycznym dot. narracji medialnych wokół Brexitu w Wielkiej Brytanii i Rumunii. Jego zainteresowania  obejmują bliskowschodnie konflikty zbrojne, dezinformację, kontrterroryzm, oraz kwestie wywiadowcze.

Filip Urbański

Ekspert

Absolwent stosunków międzynarodowych w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW (2015 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW. Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Zainteresowania badawcze: polityka zagraniczna Polski i Białorusi, Europa Wschodnia.

Członkowie zespołu

Członkowie zespołu INE piszą własne analizy, jak również pomagają ekspertom w tworzeniu ich opracowań poprzez research i wyszukiwanie informacji. Zbierają oni również dane do map tworzonych przez Instytut i biorą czynny udział w innych zadań, w zależności od realizowanych projektów.

Klaudia Badzyńska

Studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze to bezpieczeństwo międzynarodowe, konflikty zbrojne obejmujące obszar Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów na tle etnicznym.

Karolina Fabirkiewicz

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku International Relations and Development Studies na SOAS University of London oraz aktualna studentka na kierunku LLM Public International Law na City University of London. Jej zainteresowania obejmują prawnomiędzynarodowe aspekty stosunków międzynarodowych, prawa człowieka, migracje oraz dyplomację.

Agnieszka Homańska

Studentka drugiego roku stosunków międzynarodowych i trzeciego roku lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania obejmują polityką zagraniczną, służbą dyplomatyczną, współczesne procesy integracyjne oraz rolę i dystrybucję języków obcych w polityce i społeczeństwie.

Lena Anna Kuklińska

Studentka prawa globalnego na Uniwersytecie w Tilburgu, w Holandii. Jej zainteresowania koncentrują się na marketingu – którym zajmuje się również w organizacji studenckiej ELSA – nauce języków obcych, podróżach i literaturze. Swoją przyszłość wiąże z prawem europejskim, regulacją nowych technologii i własności intelektualnej.

Maria Piątek

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku europeistyka w Centrum Europejskim UW oraz studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze to procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, dyplomacja, rozwój technologiczny oraz geopolityka.

Monika Poprawa

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie studentka na II roku studiów magisterskich na tym samym kierunku na specjalności: Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne. Zainteresowania kieruje na obszar technologii kosmicznych (głównie problematyki militaryzacji i komercjalizacji, czy także rywalizacji państw w przestrzeni kosmicznej). Ponadto interesuje się również cyberterroryzmem, terroryzmem, współczesnymi konfliktami zbrojnymi i bezpieczeństwem energetycznym.

Karolina Siekierka

Studentka drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe specjalizacji Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów uczestniczyła w wymianach studenckich z Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) oraz Institut d’Etudes Politique de Paris (Sciences Po Paris). Jej zainteresowania badawcze obejmują prawo międzynarodowe, międzynarodowe stosunki polityczne oraz prawa człowieka. Zaangażowana w działalność organizacji studenckich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Sciences Po.

Rada Fundacji – Nadzorcza

Rada Nadzorcza Fundacji jest organem statutowym mającym na celu kontrolę merytoryczną i finansową działalności Fundacji, w tym zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z tychże działań.

Julian Romuald Żelaznowski

Przewodniczący Rady

Ekspert od polityki publicznej w obszarze gospodarki i technologii. Były przedsiębiorca, analityk i projekt menedżer w Polskim Funduszu Rozwoju i Chmurze Krajowej. Pracował jako doradca Ministra Rozwoju. Członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Absolwent SGH.

Kamil Alan Felka

Członek Rady

Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunkach bezpieczeństwo narodowe oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Project manger w przemyśle zbrojeniowym.

Michał Tomasz Masior

Członek Rady

Adwokat, członek Centrum Badań Procesu Legislacyjnego na Uczelni Łazarskiego, absolwent ekonomii w SGH.

Czym się zajmujemy?

Innowacje

 • Przyszłość administracji publicznej
 • Efektywna współpraca pomiędzy ministerstwami
 • Polityka innowacyjna
 • Polityka przemysłowa
 • Cyfryzacja kraju
 • Podnoszenie wiedzy ekonomicznej obywateli
 • Smart City

Stosunki i bezpieczeństwo międzynarodowe

 • Infrastruktura i geopolityka

 • Sprawy europejskie

 • Trójmorze
 • Bliski Wschód
 • Wschód (tereny dawnego ZSRR)
 • Wzmacnianie bezpieczeństwa Polski

Prawo, podatki i społeczeństwo

 • System podatkowy
 • Regulacje gospodarcze
 • Analiza legislacji i monitoring życia publicznego
 • Promocja zrównoważonego rozwoju
 • Wspieranie rozwoju kulturowego kraju
 • Działania na rzecz rodziny