Zarząd Fundacji

Zarząd odpowiada za działalność operacyjną Instytutu, komunikację wewnętrzną pomiędzy poszczególnymi organami oraz zewnętrzną.

ŁUKASZ KOBIERSKI

Prezes Zarządu

Współzałożyciel INE, stypendysta szkoleń z zakresu bezpieczeństwa na Daniel Morgan Graduate School of National Security w Waszyngtonie, ekspert od stosunków międzynarodowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Praktykant m.in. w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON oraz Departamencie Analiz Strategicznych BBN. Dyrektor Programu Indo-Pacyfik.

ALEKSY BORÓWKA

Wiceprezes Zarządu

Doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2020. Autor kilkunastu prac naukowych, poświęconych naukom o bezpieczeństwie, naukom o polityce i administracji oraz stosunkom międzynarodowym. Laureat I, II oraz III Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej. Dyrektor Programu Bezpieczeństwo.

Rada Programowa

Rada Programowa jest organem statutowym, który odpowiada za kierunek działań Instytutu, reprezentuje oficjalne stanowisko oraz stanowi zaplecze merytoryczne INE. Rada Programowa obejmuje tematycznie dwie dziedziny: polityka publiczna (ekonomia, innowacje) oraz stosunki międzynarodowe.

DR ARTUR BARTOSZEWICZ

Przewodniczący Rady Programowej

Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w dziedzinie polityki publicznej, w tym m. in. strategii państwa i gospodarki. Ekspert NCBR oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

DR AGNIESZKA BRYC

Członek Rady Programowej

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, w specjalności stosunki międzynarodowe. Zainteresowania badawcze skupia na problematyce krajów poradzieckich, a także bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu.

AURELIUSZ GÓRSKI

Członek Rady Programowej

Dyrektor Zarządzający Cambridge Innovation Center, lider Grupy Smart City w ramach Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji. Ekspert od ekosystemów innowacji.

ROBERT KROPLEWSKI

Członek Rady Programowej

Prawnik, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Dyrektor Departamentu Prawnego PGZ. Ekspert w zakresie polityki AI i etyki w Komisji Europejskiej, Radzie Europy, OECD, UNESCO i GPAI.

DR HAB. WIESŁAW LIZAK

Członek Rady Programowej

Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w dziedzinie polityki publicznej, w tym m. in. strategii państwa i gospodarki. Ekspert NCBR oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

MAREK OKULARCZYK

Członek Rady Programowej

Menedżer firmy technologicznej. Ekspert Smart City oraz autor artykułów i opracowań w tej dziedzinie, doktorant w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

DR AGNIESZKA ROGOZIŃSKA

Członek Rady Programowej

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Sekretarz redakcji czasopism „Polityka i Bezpieczeństwo” oraz „Niepodległość: czasopismo poświęcone najnowszej historii Polski”.  Zainteresowania badawcze koncentruje na problematyce bezpieczeństwa.

DARIUSZ WERSCHNER

Członek Rady Programowej

Prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych. Reprezentuje branżę dronową współpracując z licznymi instytucjami publicznymi. Moderator i ambasador polskiej myśli technicznej za granicą.

DR KATARZYNA OBŁĄKOWSKA

Członek Rady Programowej

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (SGH) oraz socjolog (UW). Ekspertka w dziedzinie polityki publicznej oraz badań społecznych, ze szczególną specjalizacją w obszarze dziedzictwa kulturowego, turystyki, tożsamości, zaufania i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Eksperci

Ekspertami Instytutu są specjaliści z różnych dziedzin, m.in. bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, ekonomii, dyplomacji publicznej i stosunków międzynarodowych. Rezultatem ich pracy analityczno-badawczej są analizy, artykuły i opracowania dostępne w zakładce „Publikacje”, a także zamieszczane w mediach społecznościowych INE.

PROF. LIUBOV V. ZHAROVA

Dr hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Biznesu i Zarządzania na Ukraińsko-Amerykańskim Uniwersytecie Concordia (Kijów). Obecnie wykłada na Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Prowadzi badania na temat makroekonomiczych aspektów polityki bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego.

DR JOANNA SIEKIERA

Prawnik międzynarodowy, doktor nauk społecznych, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bergen w Norwegii. Była stypendystką rządu Nowej Zelandii na Uniwersytecie Victorii w Wellington, niemieckiego Institute of Cultural Diplomacy, francuskiego Institut de relations internationales et stratégiques. Uzyskała certyfikaty Rosyjskiej Szkoły Prawa Humanitarnego, UN CIMIC Training School oraz NATO Stability Policing Centre of Excellence.

DR JAKUB BENEDYCZAK

Dziennikarz i analityk zajmujący się Rosją i Europą Wschodnią. Jego teksty ukazują się w Onecie, Magazynie TVN24 i Nowej Europie Wschodniej. Prowadzi audycje w Radiu 357 oraz wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w Rosji w organizacji praw człowieka oraz jako analityk ds. Rosji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Obronił doktorat z pogranicza politologii i filmoznawstwa nt. polityki w kinie rosyjskim ery putinowskiej.

DR TOMASZ PAWŁUSZKO

Zajmuje się problematyką stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem problemów Europy Środkowo-Wschodniej. Zawodowo związany obecnie z Uniwersytetem Opolskim, a wcześniej z Akademią Wojsk Lądowych. Autor kilku książek i kilkudziesięciu analiz i artykułów naukowych, publikowanych w kraju i za granicą. W ramach INE zaangażowany w problematykę Inicjatywy Trójmorza.

JULITA WILCZEK

Specjalizuje się w polityce międzynarodowej, szczególnie we wpływie USA, Rosji i Chin na bezpieczeństwo Europy Środkowej. Jest absolwentką amerykanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim oraz bezpieczeństwa międzynarodowego na University of St. Andrews. Zawodowo związana była z Instytutem Sobieskiego, Ministerstwem Rozwoju i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Autorka pierwszego kompleksowego opracowania dot. Funduszu Trójmorza (Collegium Interethnicum 2021).

JAKUB BIELAMOWICZ

Absolwent prawa UJ i handlu zagranicznego SGH. Studiował także na Uniwersytecie Wiedeńskim. Odbył staże parlamentarne (Parlament Europejski, Kongres USA) i dyplomatyczne (Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ w Wiedniu, Konsulat USA w Krakowie). W latach 2016-2019 pracował w Ambasadzie Szwajcarii w Polsce jako asystent ambasadora ds. politycznych i ekonomicznych. Obecnie jest doradcą ds. regulacyjnych w szwajcarskim banku. W INE zajmuje się polityką Bałkanów Zachodnich.

MICHAŁ BANASIAK

Specjalizuje się w relacjach sportu i polityki. Autor analiz, komentarzy i wywiadów z zakresu dyplomacji sportowej i polityki międzynarodowej. Były dziennikarz Polsat News i wysłannik redakcji zagranicznej Telewizji Polskiej. michal.banasiak@ine.org.pl

MIESZKO RAJKIEWICZ

Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu upolitycznienia i globalizacji sportu. Analizuje sprawy dotyczące dyplomacji sportowej, „sportswashingu” oraz znaczenia sportowego „soft power” we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

PATRYK SZCZOTKA

Absolwent filologii dalekowschodniej ze specjalnością chińską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kierunku China and International Relations na Aalborg University i University of International Relations (国际关系学院) w Pekinie. Jego zainteresowania naukowe to relacje polityczne i gospodarcze pomiędzy Unią Europejską, Chinami oraz krajami Azji Południowo-Wschodniej.

MACIEJ PAWŁOWSKI

Ekspert ds. migracji, gospodarki i polityki państw basenu Morza Śródziemnego. W latach 2018-2020 Analityk PISM ds. Południowej Europy. Autor publikacji w polskiej i zagranicznej prasie na temat Hiszpanii, Włoch, Grecji, Egiptu i państw Magrebu. Od września 2020 r. mieszka w północnej Afryce (Egipt, Algieria), gdzie pisze doktorat na temat wpływu Kościoła Katolickiego na życie migrantów z Sudanu Pd. mieszkających w Egipcie.

MAŁGORZATA CICHY

Magister Filologii Angielskiej oraz Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w bezpieczeństwie międzynarodowym, jej główne zainteresowania to konflikty zbrojne, zjawisko współczesnego terroryzmu międzynarodowego, Bliski Wschód i zaangażowanie państw zachodnich oraz Rosji w tym regionie, a także relacje transatlantyckie.

TOMASZ SAŃPRUCH

Prezes Fundacji World Business Bridge, wydawca i redaktor naczelny telewizji Capital24.tv. Dyrektor Instytutu Wiedzy i Biznesu Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Ekspertem ds. handlu międzynarodowego, mediów, digital i content marketingu. Dziennikarz ekonomiczny i producent programów telewizyjnych.

PIOTR SOSNOWSKI

Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, Stypendysta programu Erasmus na Helmut Schmidt Universität Bundeswehr w Hamburg oraz szkolenia na EGE University Izmir. Doświadczenie zdobywał także w Ministerstwie Obrony Narodowej. Organizator konferencji naukowych oraz autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego.

JAKUB KLEPEK

Analityk ds. ekstremizmu i OSINT. Absolwent MA Government na Uniwersytecie Reichmana, Izrael. Absolwent InterPol i Intelligence Studies na Uniwersytecie Aberystwyth, UK. Były stażysta w NATO LANDCOM w Izmirze. Jego zainteresowania badawcze to kontrterroryzm, P/CVE, bezpieczeństwo międzynarodowe, a także Bliski Wschód.

NATALIA MATIASZCZYK

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ. Autorka publikacji poświęconych sporom historycznym i terytorialnym w Azji Wschodniej. Do głównych obszarów jej zainteresowań badawczych należą Europa Środkowa, Półwysep Koreański i Japonia.
MARTA KĄKOL

Specjalizuje się w polityce Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie stosunków międzynarodowych oraz polityki energetycznej, społecznej i migracyjnej. Jest absolwentką studiów magisterskich w zakresie polityki na Uniwersytecie w Oksfordzie oraz studiów licencjackich z filozofii, polityki i ekonomii na Uniwersytecie w Utrechcie. Zawodowo zajmowała się szeroko pojmowanym doradztwem politycznym i biznesowym oraz pisaniem arytkułów dziennikarskich.  Autorka raportu „Financing the Future. How to attract more foreign investors to the Three Seas Region”. 

Członkowie zespołu

Członkowie zespołu INE odpowiadają za bieżące funkcjonowanie Instytutu, piszą własne analizy, jak również pomagają ekspertom w tworzeniu ich opracowań poprzez research i wyszukiwanie informacji. Zbierają ponadto dane do map tworzonych przez Instytut i biorą czynny udział w realizowanych projektach.

EWELINA ZAŁUSKA

Koordynatorka wydarzeń i Specjalistka ds. fundraisingu

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, współpracowniczka Forum Młodych Dyplomatów. Jej zainteresowania obejmują m.in. tematykę Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie politykę wewnętrzną i zagraniczną Federacji Rosyjskiej oraz zagadnienia związane z propagandą i wolnością mediów.

SANDRA KRAWCZYSZYN

Koordynatorka ds. komunikacji i promocji

Absolwentka sinologii na UWr, obecnie studentka studiów magisterskich Contemporary China Studies na Renmin University of China. Autorka tekstów na temat społeczeństwa chińskiego, prywatnie autorka Jadeitowego Podcastu o kulturze i sztuce Azji Wschodniej. Naukowo zainteresowana chińską fotografią i wpływem sztuk wizualnych na kwestie społeczne.

MARIA PIĄTEK

Członkini zespołu

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku europeistyka w Centrum Europejskim UW oraz studentka V roku prawa, a także II roku studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalizacji Studia Regionalne i Globalne na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. sytuację społeczno-polityczną państw regionu Ameryki Południowej oraz problematykę etyczną związaną z rozwojem nowych technologii.

JAN SOBIERAJ

Członek zespołu

Absolwent politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania badawcze podzielone są między sytuację społeczno-polityczną państw obszaru Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji, a politykę wewnętrzną Polski oraz polską politykę wschodnią. Aktualnie swoje badania prowadzi w zakresie sektora energetycznego Rosji oraz jej relacji z UE.

JĘDRZEJ BŁASZCZAK

Członek zespołu

Absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na Inicjatywie Trójmorza i polityce w Bułgarii. Doświadczenie zdobywał w European Foundation of Human Rights w Wilnie, Center for the Study of Democracy w Sofii i polskich placówkach dyplomatycznych w Teheranie i Tbilisi. Ukończył Akademię Młodych Dyplomatów na specjalizacji polska służba zagraniczna.

MATEUSZ GIBAŁA

Członek zespołu

Student stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z portalem Nowa Europa Wschodnia oraz Biznes Alert. Prowadzi również bloga o nazwie Polityka po nordycku. Jego zainteresowania koncentrują się na polityce wewnętrznej i zagranicznej krajów nordyckich.

Rada Fundacji

Rada Fundacji jest organem statutowym mającym na celu kontrolę merytoryczną i finansową działalności Fundacji, w tym zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z tychże działań.

JULIAN ROMUALD ŻELAZNOWSKI

Przewodniczący Rady

Doradca w zakresie gospodarki, technologii i zarządzania strategicznego pracujący przy polskich i międzynarodowych projektach. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

KAMIL FELKA

Członek Rady

Absolwent MBA oraz Akademii Obrony Narodowej. Zawodowo związany z przemysłem zbrojeniowym. Członek Rady Instytutu Nowej Europy.

MICHAŁ TOMASZ MASIOR

Członek Rady

Adwokat, członek Centrum Badań Procesu Legislacyjnego na Uczelni Łazarskiego, absolwent ekonomii w SGH.

MICHAŁ GAŁAGUS

Członek Rady

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się wdrażaniem innowacji w sektorze ubezpieczeniowym oraz prowadzeniem projektów doradczych w zakresie usprawniania procesów i zarządzania.

MARCIN T. SOBCZYK

Członek Rady

Finansista i menedżer z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach, spółkach skarbu państwa i organizacjach pozarządowych. Absolwent London School of Economics oraz Szkoły Głównej Handlowej. Posiadający tytuł Chartered Financial Analyst.

Czym się zajmujemy?

Innowacje

 • Przyszłość administracji publicznej
 • Efektywna współpraca pomiędzy ministerstwami
 • Polityka innowacyjna
 • Polityka przemysłowa
 • Cyfryzacja kraju
 • Podnoszenie wiedzy ekonomicznej obywateli
 • Smart City

Stosunki i bezpieczeństwo międzynarodowe

 • Infrastruktura i geopolityka
 • Sprawy europejskie
 • Trójmorze
 • Bliski Wschód
 • Wschód (tereny dawnego ZSRR)
 • Wzmacnianie bezpieczeństwa Polski

Prawo, podatki i społeczeństwo

 • System podatkowy
 • Regulacje gospodarcze
 • Analiza legislacji i monitoring życia publicznego
 • Promocja zrównoważonego rozwoju
 • Wspieranie rozwoju kulturowego kraju
 • Działania na rzecz rodziny