Ludzie

Instytut Nowej Europy tworzy Zarząd, Rada Programowa, Eksperci oraz Rada Fundacji. Zespół Instytutu prowadzi działania w Warszawie, Waszyngtonie i Kairze.

Zarząd Fundacji

Zarząd odpowiada za działalność operacyjną Instytutu, komunikację wewnętrzną pomiędzy poszczególnymi organami oraz zewnętrzną.

Łukasz Kobierski

Prezes Zarządu

Stypendysta szkoleń z zakresu bezpieczeństwa na Daniel Morgan Graduate School of National Security Waszyngtonie, ekspert od stosunków międzynarodowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Praktykant m.in. w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON oraz Departamencie Analiz Strategicznych BBN.

Adam Martofel

Wiceprezes Zarządu

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Autor artykułów i wystąpień naukowych związanych z tematyką bliskowschodnią oraz cyberbezpieczeństwem.

Rada Programowa

Rada Programowa jest organem statutowym, który odpowiada za kierunek działań Instytutu, reprezentuje oficjalne stanowisko oraz stanowi wysokopoziomowe zaplecze merytoryczne INE. Rada Programowa obejmuje tematycznie 2 dziedziny: polityka publiczna (ekonomia, innowacje) oraz stosunki międzynarodowe.

dr Artur Bartoszewicz

Przewodniczący Rady Programowej

Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w dziedzinie polityki publicznej, w tym m. in. strategii państwa i gospodarki. Ekspert NCBR oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dr hab. Wiesław Lizak

Członek Rady Programowej

Doktor habilitowany nauk społecznych, autor licznych publikacji oraz organizator konferencji naukowych w temacie regionu Afryki i Bliskiego Wchodu.

dr Agnieszka Rogozińska

Członek Rady Programowej

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Sekretarz redakcji czasopism „Polityka i Bezpieczeństwo” oraz „Niepodległość: czasopismo poświęcone najnowszej historii Polski”.  Zainteresowania badawcze koncentruje na problematyce bezpieczeństwa.

Marek Okularczyk

Członek Rady Programowej

Menedżer firmy technologicznej. Ekspert Smart City oraz autor artykułów i opracowań w tej dziedzinie, doktorant w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Dr Agnieszka Bryc

Członek Rady Programowej

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, w specjalności stosunki międzynarodowe. Redaktor naczelna „The Copernicus Journal of Political Science” skupiająca zainteresowania badawcze na problematyce krajów poradzieckich, a także bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu.

Aureliusz Górski

Członek Rady Programowej

Dyrektor Zarządzający Cambridge Innovation Center, lider Grupy Smart City w ramach Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji. Ekspert od ekosystemów innowacji.

Dariusz Werschner

Członek Rady Programowej

Prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych. Reprezentuje branżę dronową współpracując z licznymi instytucjami publicznymi. Moderator i ambasador polskiej myśli technicznej za granicą.

Eksperci

Eksperci Instytutu

Katarzyna Baran

Koordynator Projektów

Pracownik Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej. Doktorantka Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynawowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Główne obszary badawcze to zarządzanie publiczne i polityki publiczne. Obecnie zaangażowana w identyfikacje polskiego modelu zarządzania sektorem publicznym.

Agata Justyna Kałamucka

Koordynator Projektów

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Specjalizuje się w wykorzystaniu metod ilościowych w zagadnieniach społecznych, a szczególnie demograficznych.

Katarzyna Domagała

Ekspert

Doktorantka w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują tematy takie jak partie polityczne, formacja koalicji w modelu westminsterskim oraz federalizm na Bałkanach.

Michał Dworski

Ekspert

Działacz społeczny, prawnik i historyk. Doktorant w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zajmujący się polską emigracją polityczną w XX wieku oraz dyplomacją publiczną. Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Dialogu Międzynarodowego, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

Tomasz Grzywaczewski

Ekspert

Reporter, pisarz i analityk specjalizujący się w Europie Środkowej i Wschodniej. Autor m.in. książek „Granice marzeń. O państwach nieuznawanych” (nagroda Magellana 2018 r.), „Życie i śmierć na Drodze Umarłych” i „Przez dziki Wschód”. Współtwórca filmu dokumentalnego „Cienie Imperium”. Były redaktor naczelny magazynu „Koncept”. Członek The Explorers Club.

Andrzej Kochman

Ekspert

Ekonomista w sektorze inwestycyjnym. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Szereg lat oceniał eksportowe projekty inwestycyjne finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat w ramach ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Maciej Komar

Ekspert

Menedżer w sektorze finansowym. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Autor bloga W Pustyni i Stepie zajmujący się współczesnym Bliskim Wschodem w stosunkach międzynarodowych.

Dawid Lenik

Ekspert

Absolwent ISM UW oraz Daniel Morgan Graduate School of National Security w Waszyngtonie. Doświadczenie w sprawach międzynarodowych, tworzeniu analiz i organizacji spotkań zdobywał m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz podczas działalności studenckiej.

Aleksander Ksawery Olech

Ekspert

Specjalista w dziedzinie terroryzmu i bezpieczeństwa w Europie, a także międzynarodowych konfliktów zbrojnych i migracji. Obecnie doktorant nauk o bezpieczeństwie w Akademii Sztuki Wojennej. Prezentował swoje badania na międzynarodowych konferencjach m.in.: w Wielkiej Brytanii, Francji, Turcji oraz na Ukrainie.

Paweł Paszak

Ekspert

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim (Dyplom z wyróżnieniem, 2018). Stypendysta University of Kent oraz Hainan University. Doktorant na Instytucie Studiów Strategicznych ASzWoj oraz w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznej UW. Zainteresowania badawcze koncentrują się na polityce zagranicznej ChRL oraz strategii bezpieczeństwa USA

Marek Połoński

Ekspert

Ekspert Defence24 oraz Fundacji Energia dla Europy. Były szef jednego z działów na Portalu Spraw Zagranicznych. Doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Gdyni oraz jako urzędnik sądowy w Lęborku.

Tomasz Sańpruch

Ekspert

Prezes Fundacji World Business Bridge, wydawca i redaktor naczelny telewizji Capital24.tv. Dyrektor Instytutu Wiedzy i Biznesu Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Ekspertem ds. handlu międzynarodowego, mediów, digital i content marketingu. Dziennikarz ekonomiczny i producent programów telewizyjnych.

Seweryn Stępień

Ekspert

Radca prawny, absolwent UJ, zainteresowania: geopolityka Polski, wschodnia flanka NATO.

Piotr Sosnowski

Ekspert

Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, Stypendysta programu Erasmus na Helmut Schmidt Universität Bundeswehr w Hamburg oraz szkolenia na EGE University Izmir. Doświadczenie zdobywał także w Ministerstwie Obrony Narodowej. Organizator konferencji naukowych oraz autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego.

Filip Urbański

Ekspert

Absolwent stosunków międzynarodowych w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW (2015 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW. Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Zainteresowania badawcze: polityka zagraniczna Polski i Białorusi, Europa Wschodnia.

Alan Lis

Ekspert

Absolwent dwóch brytyjskich uczelni: Uniwersytetu w Yorku (studia licencjackie) i Uniwersytetu w Warwick (studia magisterskie). W ramach wymiany studenckiej spędził rok na Uniwersytecie w Bergen w Norwegii. Doświadczenie w sprawach międzynarodowych i tworzeniu analiz zdobył m.in. podczas praktyk w Departamencie Studiów Strategicznych KPRM i redakcji EURACTIV.pl.

Marcelina Kasperska

Zespół ds. Komunikacji

Studentka Europeistyki i stosunków transgranicznych, członek zespołu w Departamencie HR Banku Gospodarstwa Krajowego. Młodszy specjalista z zakresie komunikacji i social mediów, doświadczenie w obszarze promocji startupów na rynku brytyjskim.

Adam Poręba

Zespół ds. Komunikacji

Działacz społeczny. Interesuje się m.in. historią, prawem, marketingiem i socjologią. Organizator oraz czynny uczestnik wielu konferencji naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako praktykant w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM oraz Biurze Komunikacji i Promocji NIW- CRSO. Konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

Praktykanci

Praktykanci Instytutu

Paweł Igański

Praktykant

Student III roku stosunków międzynarodowych, specjalizacja bezpieczeństwo międzynarodowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent Lubelskiej Szkoły Dyplomacji organizowanej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Akademii Liderów Rzeczypospolitej.

Mateusz Wzorek

Praktykant

Student stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prezes Europejskiego Koła Naukowego UMCS. Uczestnik w programu Erasmus + na Uniwersytecie Masaryka w Republice Czeskiej.

Rada Fundacji – Nadzorcza

Rada Nadzorcza Fundacji jest organem statutowym mającym na celu kontrolę merytoryczną i finansową działalności Fundacji, w tym zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z tychże działań.

Julian Romuald Żelaznowski

Przewodniczący Rady

Projekt menedżer w Chmurze Krajowej, członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kamil Alan Felka

Członek Rady

Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunkach bezpieczeństwo narodowe oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Project manger w przemyśle zbrojeniowym.

Michał Tomasz Masior

Członek Rady

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego i ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doktorant SGH.

Czym się zajmujemy?

Innowacje

 • Przyszłość administracji publicznej
 • Efektywna współpraca pomiędzy ministerstwami
 • Polityka innowacyjna
 • Polityka przemysłowa
 • Cyfryzacja kraju
 • Podnoszenie wiedzy ekonomicznej obywateli
 • Smart City

Stosunki i bezpieczeństwo międzynarodowe

 • Infrastruktura i geopolityka

 • Sprawy europejskie

 • Trójmorze
 • Bliski Wschód
 • Wschód (tereny dawnego ZSRR)
 • Wzmacnianie bezpieczeństwa Polski

Prawo, podatki i społeczeństwo

 • System podatkowy
 • Regulacje gospodarcze
 • Analiza legislacji i monitoring życia publicznego
 • Promocja zrównoważonego rozwoju
 • Wspieranie rozwoju kulturowego kraju
 • Działania na rzecz rodziny