WYBORY – dr hab. Anna Pacześniak | Wizja Nowej Europy