Europa

Forum Polsko-Czeskie 2023: Czeska polityka zagraniczna. Wywiad z Šárką Shoup [cz. 2]

Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie transkrypcji rozmowy przeprowadzonej przez Michała Banasiaka. Šárka Shoup - dyrektor Instytutu Polityki i Społeczeństwa. Šárka zajmuje się kwestiami transatlantyckimi, gospodarczymi i migracyjnymi. Jej badania doktoranckie dotyczyły kwestii migracji, a ich…
Wybór redakcji
Zespół Programu
Wszystkie publikacje