Europa
Wybór redakcji

Próba redefinicji roli armii niemieckiej na przełomie XX i XI wieku.  Balansowanie między ambicjami militarnymi a pacyfizmem społecznym.

Analiza w skrócie Powojenny podział bipolarny na Stany Zjednoczone i Związek Radziecki zmienił w Europie Środkowo-Wschodniej postrzeganie roli Republiki Federalnej Niemiec. Nadanie jej podmiotowości militarnej miało przeciwdziałać rozszerzaniu idei komunistycznych…
Zespół Programu
Wszystkie publikacje